in

“ตัดทุเรียนอ่อนขาย มีความผิดทางกฎหมาย”… จริงหรือไม่

“ตัดทุเรียนอ่อนขาย มีความผิดทางกฎหมาย”… จริงหรือไม่
.
COFACT ร่วมช่วยกันตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น #ข้อมูลจริง เพราะ…
.
กรมส่งเสริมการเกษตรรับทราบข้อห่วงใยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดี จึงได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ ร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทสรุปของเรื่องนี้คือ ตัดทุเรียนอ่อน มีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
อ่านต่อได้ที่
https://cofact.org/article/2qi1gcd1oer5y

ข้อสังเกตคือ สังเกตและดูรายงานข่าวจากที่อื่นๆ ตรวจสอบข่าวจากรายงานข่าวของที่มาอื่นๆ หากไม่มีแหล่งที่มาอื่นๆ ที่รายงานเรื่องราวเดียวกัน อาจระบุได้ว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอม หากมีการรายงานข่าวโดยหลายแหล่งข่าวที่คุณเชื่อถือได้ มีแนวโน้มว่าข่าวดังกล่าวจะเป็นข่าวจริง
.
นอกจากนี้ ไม่ให้ตัวเราตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงข่าวปลอม? การฝึกตั้งคำถามเหล่านี้ จะช่วยให้เราไม่หลงเชื่อ เนื้อหาที่ได้อ่าน ได้ยิน ได้ฟังง่ายๆ และสามารถคิดวิเคราะห์ได้ว่า มีการแอบแฝงบางอย่างอยู่หรือเปล่า

1.ใครเป็นผู้สร้างเนื้อหาสื่อนี้ขึ้นมา ?
2.สื่อนี้ใช้วิธีใดในการดึงดูดความสนใจของเรา ?
3.สื่อนี้ผู้รับสื่อจะรับรู้ในแง่มุมไหนได้บ้าง ?
4.สื่อนี้นำเสนอด้านเดียวหรือไม่ มีอะไรไม่ถูกนำเสนอบ้าง ?
5.สื่อนี้หวังผลอะไร ?

.
ถ้าเจออะไรที่คุณสงสัยว่าจริงหรือเปล่า คุณเองก็สามารถค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หรือจะส่งให้เราช่วยตรวจสอบได้นะ

.
🗺️ ข้อมูลนี้ถูกเผยเเพร่อย่างเป็นวงกว้างทั่วประเทศไทย ไม่ใช่เพียงพื้นที่ชายแดนใต้เท่านั้น

.
#Cofact
#DeepSouthCofact
#CofactThailand
#کيت_سموا_اداله_ڤنچاري_کبنرن
#EveryoneIsAFactChecker
#เราทุกคนเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

“วัคซีนโควิด 19 ที่ผลิตในประเทศจีนทำมาจากไขมันหมู” … จริงหรือ ?

“วางน้ำเปล่าในรถทำให้เกิดไฟไหม้ได้”… จริงหรือไม่