in

พบขบวนการหลอกลวงไปทำฮัจย์ในชายแดนใต้ พร้อมเรียกเก็บเงิน” จริงหรือ ?

ขอแจ้งเตือนให้พี่น้อง โดยเฉพาะใน 5 จังหวัดภาคใต้ ระมัดระวังการหลอกลวง เชิญชวนพร้อมให้ชำระค่าสมาชิกแรกเข้า ค่าสมาชิกรายปี และจะสูญเสียเงินให้กับพวกมิจฉาชีพนี้

“พบขบวนการหลอกลวงไปทำฮัจย์ในชายแดนใต้ พร้อมเรียกเก็บเงิน” จริงหรือไม่
.
COFACT ร่วมช่วยกันตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น #ข้อมูลจริง เพราะ…
.
มีขบวนการหลอกลวง โดยอ้างประกาศ ชื่อ สมาคมองค์การอัล-บัยตุลมาล รายา-มาลายู โดยท้ายประกาศระบุชื่อ นายมงคล อภิชาติ นายกสมาคมฯ อ้างระเบียบของทางราชการ อ้างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ร่วมมือกับสมาคม และมอบให้สมาคมฯ ดำเนินการทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว สมาคมองค์การอัล-บัยตุลมาล รายา-มาลายู นี้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับกิจการฮัจย์ จึงขอแจ้งเตือนให้พี่น้อง โดยเฉพาะใน 5 จังหวัดภาคใต้ ระมัดระวังการหลอกลวง เชิญชวนพร้อมให้ชำระค่าสมาชิกแรกเข้า ค่าสมาชิกรายปี และจะสูญเสียเงินให้กับพวกมิจฉาชีพนี้
.
อ่านต่อได้ที่
https://cofact.org/article/siohd1kfr1ns
.
ถ้าเจออะไรที่คุณสงสัยว่าจริงหรือเปล่า คุณเองก็สามารถค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หรือจะส่งให้เราช่วยตรวจสอบได้นะ
.
#Cofact
#DeepSouthCofact
#CofactThailand
#کيت_سموا_اداله_ڤنچاري_کبنرن
#EveryoneIsAFactChecker
#เราทุกคนเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“เที่ยวบินระหว่างประเทศ transit และ transfer สามารถบินเข้าไทยได้” จริงหรือไม่

ขอเชิญแกนนำสตรีชายแดนใต้เข้าร่วมโครงการ DEEP SOUTH WOMEN COFACT