in ,

มารู้จัก 3 ประเภท ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร

มารู้จัก 3 ประเภท ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร

ในแต่ละวันเราจะพบข่าวมากมายในสื่อโซเชี่ยล การโฆษณาต่างๆหรือการบอกต่อๆกัน

นอกจากประเภทของข่าวต่างๆจะแบ่งตามระดับความรุนแรงของเนื้อหาแล้ว มันยังสามารถแบ่งตามเจตนาความตั้งใจของผู้ส่งสารหรือผู้สร้างข่าวได้อีกด้วย

3 เสาหลักดักข่าวลวง

รายการ : ” Co-Fact ” ออกอากาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2564