in

“เราไม่ทิ้งกัน” ภาค 2 คลังชงแจกเงิน 4 พัน 2 เดือน พร้อมอุมัติแล้ว!” … จริงหรือ ?

“เราไม่ทิ้งกัน” ภาค 2 คลังชงแจกเงิน 4 พัน 2 เดือน พร้อมอุมัติแล้ว!” … จริงหรือ ?

“เราไม่ทิ้งกัน” ภาค 2 คลังชงแจกเงิน 4 พัน 2 เดือน พร้อมอุมัติแล้ว!” … จริงหรือ ?
.
COFACT ร่วมช่วยกันตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น #ข้อมูลไม่จริง เพราะ…
.
คำชี้แจงจาก กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผย ตามที่มีข่าวปรากฏในภายหลังว่า กระทรวงการคลังจะมีมาตรการเยียวยาแจกเงิน จำนวน 4,000 บาท ขอเรียนว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
.
อ่านต่อได้ที่
.
ถ้าเจออะไรที่คุณสงสัยว่าจริงหรือเปล่า คุณเองก็สามารถค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หรือจะส่งให้เราช่วยตรวจสอบได้นะ
.

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา หยุดการระบายน้ำผ่านประตูสปิลเวย์” จริงหรือ ?

“รัฐบาลซาอุฯ ประกาศจะปลดล็อกการเดินทางทั้งหมด” … จริงหรือ ?