in

“มีมติต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จชต. จนถึงมีนา 2564” … จริงหรือ ?

“มีมติต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จชต. จนถึงมีนา 2564” … จริงหรือ ?

“มีมติต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จชต. จนถึงมีนา 2564” … จริงหรือ ?
.
COFACT ร่วมช่วยกันตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น #ข้อมูลจริง เพราะ…
พล.อ.ประวิตร ประชุมติดตามสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมติขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่ออีก 3 เดือน จากการประเมินสถานการณ์พบว่าผู้ก่อเหตุความรุนแรงยังมีศักยภาพในการปฏิบัติการและยังมีสิ่งบอกเหตุ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงในรูปแบบต่างๆในพื้นที่ จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องคงการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก
.
อ่านต่อได้ที่
ถ้าเจออะไรที่คุณสงสัยว่าจริงหรือเปล่า คุณเองก็สามารถค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หรือจะส่งให้เราช่วยตรวจสอบได้นะ
.

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“หนุ่มใหญ่ชาวมาเลย์นั่งเรือลอบข้ามแดนมายังฝั่งไทย”… จริงหรือ ?

“เตือนภัยพายุลูกใหม่ กรอวาญ เข้าถล่มภาคใต้วันที่ 24 ธ.ค. นี้” … จริงหรือ ?