in

“วันที่ 9 ธ.ค. 63 รัฐแจกเงินช่วยเหลือคนพิการ 1,000 บาท” … จริงหรือ ?

“วันที่ 9 ธ.ค. 63 รัฐแจกเงินช่วยเหลือคนพิการ 1,000 บาท” … จริงหรือ ?

“วันที่ 9 ธ.ค. 63 รัฐแจกเงินช่วยเหลือคนพิการ 1,000 บาท” … จริงหรือ ?

.
COFACT ร่วมช่วยกันตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น #ข้อมูลเท็จ เพราะ…
.

เงินจำนวน 1,000 บาท ที่คนพิการจะได้รับในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ไม่ใช่การแจกเงิน หรือจ่ายเงินเพิ่ม แต่เป็นการจ่ายเบี้ยความพิการประจำเดือนตามปกติ

.
อ่านต่อได้ที่
https://cofact.org/article/2g48ljgn3qi4s
.
ถ้าเจออะไรที่คุณสงสัยว่าจริงหรือเปล่า คุณเองก็สามารถค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หรือจะส่งให้เราช่วยตรวจสอบได้นะ
.
#Cofact
#DeepSouthCofact
#CofactThailand
#کيت_سموا_اداله_ڤنچاري_کبنرن
#EveryoneIsAFactChecker
#เราทุกคนเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“รถไฟสายสุไหงโกลก – กรุงเทพฯ เปิดให้บริการทุกขบวนแล้ว” … จริงหรือ ?

“ไทยพาณิชย์ (SCB) ส่งข้อความทาง SMS แจ้งให้อัพเดตแอป ฯ”… จริงหรือ ?