in

“น้ำท่วมในตัวเมืองปัตตานี น้ำมีลักษณะเป็นสีฟ้า ใสสะอาด” … จริงหรือ ?

“น้ำท่วมในตัวเมืองปัตตานี น้ำมีลักษณะเป็นสีฟ้า ใสสะอาด” … จริงหรือ ?

“น้ำท่วมในตัวเมืองปัตตานี น้ำมีลักษณะเป็นสีฟ้า ใสสะอาด” … จริงหรือ ?
.
COFACT ร่วมช่วยกันตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น #ข้อมูลไม่จริง เพราะ…
.
จากที่มีการเผยแพร่ภาพน้ำท่วม โดยระบุว่าน้ำที่ท่วมในเมืองปัตตานีเป็นน้ำสีฟ้า ใส ทั้งเมืองนั้น ทางกรมชลประทานได้ชี้แจงว่า ตามภาพที่ปรากฏเป็นการตัดต่อภาพ เปลี่ยนสีน้ำให้กลายเป็นสีฟ้า เพื่อคลายความเครียดจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เท่านั้น โดยไม่ได้มีเจตนาสร้างความเข้าใจผิดแต่อย่างใด และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อไม่สร้างความเข้าใจผิดกับผู้พบอ่าน
.
อ่านต่อได้ที่
ถ้าเจออะไรที่คุณสงสัยว่าจริงหรือเปล่า คุณเองก็สามารถค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หรือจะส่งให้เราช่วยตรวจสอบได้นะ
.

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา จะปล่อยน้ำผ่านช่องทางสปิลเวย์รอบสอง เนื่องจากน้ำในเขื่อนเต็ม” … จริงหรือ ?

“มีคนได้รับอันตรายและเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนโควิด” … จริงหรือ ?