in

กิจกรรมเปิดตัวโครงกาตรวจสอบข้อเท็จริงร่วมชายเเดนใต้ (Deep South Cofact Grand Opening)

กิจกรรมเปิดตัวโครงกาตรวจสอบข้อเท็จริงร่วมชายเเดนใต้ (Deep South Cofact Grand Opening)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ (Digital4Peace) จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงกาตรวจสอบข้อเท็จริงร่วมชายเเดนใต้ (Deep South Cofact Grand Opening) ณ โรงเเรม ซี.เอส. ปัตตานี
กิจกรรมในงาน ได้แก่
 
•เปิดพิธีโครงการเปิดตัวเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงชายแดนใต้ภาคใต้
•เสวนาเรื่อง “ทำไมความจริงร่วมจึงสำคัญ”
•เเบ่งกลุ่ม เพื่อปฏิบัติการหนุนเสริมภารกิจ Fact-checking
•เล่นการ์ดพลังสื่อ Media Literacy Card Game
•สรุปกระบวนการทำงาน เครื่อข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงจังหวัดชายแดนภาคใต้และเครื่องมือการเช็คข่าวลวงและเเก้ไขเนื้อหาเพื่อสร้างข้อเท็จจริง
 
ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยกล่าวเปิดพิธีว่า “ถ้าเราอยู่ในเครือข่ายการรับข่าวลวง ข่าวปลอม แน่นอนเราจะไม่รีบแชร์และมีสติในการเปิดรับ”
 
ช่วงเสวนาเรื่อง “ทำไมความจริงร่วมจึงสำคัญ”
แขกรับเชิญทุกท่านได้ให้นิยามดังนี้ “การยอมรับความจริงร่วมกันมีหลายระดับ ตั้งแต่การเปิดเวทีเสวนาจนถึงกระบวนการทางศาลเพื่อให้ได้ความจริงร่วมกัน” คุณ สุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งภาคีโคแฟคกล่าว
 
คุณ พีรพล อนุตรโสตถิ์ จากชัสร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย ให้ความหมายว่า “การทำความเข้าใจกับความจึงทำให้เราสามารถได้ประโยชน์และยืนอยู่บนความจริงมากขึ้น และถึงเวลาที่ต้องตระหนักการมีอยู่ของความจริงและเข้าใจความจริงที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต”
 
“ในฐานะสื่อต้องนำเสนอความจริงและมีบางความจริงที่เป็นนิรันดร์ซึ่งสามารถทำให้จบบทสนทนาที่ยุ่งเหยิงลงได้และช่วยให้มีทางออกในเรื่องต่างๆ ” คุณ นพจักร อัตตนนท์ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ สำนักข่าวเวิร์คพอยท์นิวส์กล่าว

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จริงหรือไม่…? คนละครึ่ง เปิดเฟสสอง คนที่สมัครเฟสแรกสามารถสมัครซ้ำได้แต่ต้องใช้เงินให้หมดภายในสิ้นปี 63 ?