in

“สูบบุหรี่ในบริเวณมัสยิด มีความผิดตามกฎหมาย” … จริงหรือ ?

“สูบบุหรี่ในบริเวณมัสยิด มีความผิดตามกฎหมาย” … จริงหรือ ?

“สูบบุหรี่ในบริเวณมัสยิด มีความผิดตามกฎหมาย” … จริงหรือ ?
.
COFACT ร่วมช่วยกันตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น #ข้อมูลจริง เพราะ…
.
การสูบบุหรี่ในมัสยิดหรือศาสนสถาน ซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 42 และหากผู้รับผิดชอบดูแลศาสนสถานไม่ดำเนินการจัดให้สถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
.
อ่านต่อได้ที่
ถ้าเจออะไรที่คุณสงสัยว่าจริงหรือเปล่า คุณเองก็สามารถค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หรือจะส่งให้เราช่วยตรวจสอบได้นะ
.

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“Power Factor Saver สามารถประหยัดค่าไฟได้ถึง 50%” … จริงหรือ ?

“นาซ่าประกาศดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตก” … จริงหรือ ?