in

“ติดโควิด ไม่มีแอพหมอชนะ มีความผิด” … จริงหรือ ?

“ติดโควิด ไม่มีแอพหมอชนะ มีความผิด” … จริงหรือ ?

“ติดโควิด ไม่มีแอพหมอชนะ มีความผิด” … จริงหรือ ?
.
COFACT ร่วมช่วยกันตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น #ข้อมูลไม่จริง เพราะ…
.
หากคุณไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรือมีโทรศัพท์มือถือที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะไม่ได้ ยังไม่ถือว่ามีความผิด แต่หากคุณติดโควิด-19 แล้วไม่ชี้แจง หรือปกปิดสถานที่ที่เคยเดินทางไป ถือว่ามีความผิด โทษของผู้ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยระบุในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
.
อ่านต่อได้ที่
https://cofact.org/article/1qe4u9r7ybehg
.
ถ้าเจออะไรที่คุณสงสัยว่าจริงหรือเปล่า คุณเองก็สามารถค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หรือจะส่งให้เราช่วยตรวจสอบได้นะ
.
#Cofact
#DeepSouthCofact
#CofactThailand
#کيت_سموا_اداله_ڤنچاري_کبنرن
#EveryoneIsAFactChecker
#เราทุกคนเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา หยุดการระบายน้ำผ่านประตูสปิลเวย์” จริงหรือ ?

“รัฐบาลซาอุฯ ประกาศจะปลดล็อกการเดินทางทั้งหมด” … จริงหรือ ?