in ,

(LIVE) DEEP SOUTH WOMEN COFACT

เครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South COFACT) ขอเชิญแกนนำสตรีชายแดนใต้เข้าร่วมโครงการ

 
 
เครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South COFACT) ขอเชิญแกนนำสตรีชายแดนใต้เข้าร่วมโครงการ
.
DEEP SOUTH WOMEN COFACT
.
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุมชั้น 6 ตึกวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

Facebook Live | Facebook

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ขอเชิญแกนนำสตรีชายแดนใต้เข้าร่วมโครงการ DEEP SOUTH WOMEN COFACT

คลิปสรุปโครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South Women COFACT) แกนนำสตรี