in

Facebook จะเริ่มลบข่าวลวงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

Facebook จะเริ่มลบข่าวลวงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

Facebook จะเริ่มลบข่าวลวงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

.
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/DeepSouthCofact/posts/122653522997393
.

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

#COFACTNews : Facebook จะลบเฟคนิวส์เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 – แสดงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือแทน

“รถไฟสายสุไหงโกลก – กรุงเทพฯ เปิดให้บริการทุกขบวนแล้ว” … จริงหรือ ?