in

“มีแรงงานชาวเมียนมากลับยะลาหลังไปพิสูจน์สัญชาติที่สมุทรสาคร”… จริงหรือ ?

“มีแรงงานชาวเมียนมากลับยะลาหลังไปพิสูจน์สัญชาติที่สมุทรสาคร”… จริงหรือ ?

“มีแรงงานชาวเมียนมากลับยะลาหลังไปพิสูจน์สัญชาติที่สมุทรสาคร”… จริงหรือ ?
.
COFACT ร่วมช่วยกันตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น #ข้อมูลจริง เพราะ…
.
สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยกับทีมบรรณาธิการ Deep South CoFact ว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากผู้จัดหางานในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในจังหวัดยะลาพบว่า มีแรงงานสัญชาติเมียนมาเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ ที่ จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2563 จำนวน 31 คน แล้วกลับเข้ามาทำงานในพื้นที่ อ.เมืองยะลา และ อ.บันนังสตา ทีมสอบสวนโรคในพื้นที่ ฯ จึงได้ทำการสำรวจ ติดตาม และค้นหาแรงงานสัญชาติเมียนมาตามรายชื่อที่ได้รับแจ้ง จำนวน 31 คน เพื่อคัดกรองสุขภาพ
ทีมสอบสวนโรคพบว่า กลุ่มแรงงานเหล่านี้อาศัยอยู่ในแคมป์ในพื้นที่ อ.เมืองยะลา จำนวน 26 คน และ อ.บันนังสตา จำนวน 6 คน (ปรากฎตามรายชื่อจำนวน 5 คน และบุตรของแรงงานจำนวน 1 คน) รวมทั้งสิ้นจำนวน 32 คน ซึ่งทุกคนมีอาการปกติ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน เจ้าหน้าที่ ฯ ได้ทำการแยกแคมป์ที่พักอาศัยของแรงงานทั้ง 32 คน ให้อยู่แยกจากแรงงานเมียนมาคนอื่น ๆ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำการล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัยอีกด้วย
มากกว่านั้น ทีมสอบสวนโรค อ.เมืองยะลา และ อ.บันนังสตา ได้สำรวจค้นหาแรงงานข้ามชาติที่มีประวัติการเดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา และตรวจสอบแรงงานคนอื่น ๆ ที่สัมผัสใกล้ชิดกับแรงงานสัญชาติเมียนมาที่เพิ่งเดินทางกลับจากสมุทรสาครจำนวน 32 คนดังกล่าวแล้วด้วย และพบว่า
1) เป็นกลุ่มที่มีประวัติเดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรสาคร 1 คน (ส่งตรวจหาเชื้อ ผลการตรวจ ฯ ปรากฎว่าไม่พบเชื้อ)
2) กลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับแรงงานเมียนมากลุ่มข้างต้น มีอีกจำนวน 99 คน รวมเป็น 100 คน
ในจังหวัดยะลา มีกลุ่มแรงงานงานสัญชาติเมียนมา เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 33 คน และเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมากลุ่มดังกล่าว 99 คน รวมทั้งหมด 132 คน โดยมีแผนทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563
แรงงานสัญชาติเมียนมาในแคมป์ อ.เมืองยะลาทั้ง 26 คน ได้รับการตรวจเชื้อแล้ว ผลไม่พบการติดเชื้อ และถึงแม้ว่าผลการตรวจฯ จะไม่พบเชื้อ แต่บุคคลเหล่านี้ต้องเฝ้าระวังตนเองอยู่ในที่พักเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อีกทั้งจังหวัดยะลายังมีมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อีกด้วย
.
อ่านต่อได้ที่
.
ถ้าเจออะไรที่คุณสงสัยว่าจริงหรือเปล่า คุณเองก็สามารถค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หรือจะส่งให้เราช่วยตรวจสอบได้นะ
.

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“มีข่าวว่า อุสตะบูเดาะ นักบรรยายธรรมชาวมาเลย์ถูกจับกุม” จริงหรือไม่ ?

“อาจารย์ มอ.หาดใหญ่ติดโควิด ระส่ำสั่งงดการเรียนการสอน” … จริงหรือ ?