in

Deep South COFACT จัดโครงการ Deep South Cofact at Fatoni University ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ทาง Deep South Cofact ได้จัดโครงการ ‘Deep South Cofact Fatoni University’

Deep South Cofact at Fatoni University
.
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ทาง Deep South Cofact ได้จัดโครงการ
‘Deep South Cofact Fatoni University’
.
กิจกรรมเริ่มจากการให้ข้อมูลประเภทของข่าวลวงต่างๆ และถามถึงช่องทางที่พบข่าวลวงมากที่สุด น้องๆให้คำตอบว่าเฟสบุ๊คเนื่องจากเป็นเเพลตฟอร์มที่ใช้บ่อยมากที่สุด
.
จากนั้นสอนการใช้ไลน์และเว็บ Cofact เช่น การตั้งคำถามและการหาคำตอบของแหล่งข่าว เราได้แบ่งกลุ่มน้องๆให้หาข่าวที่ตนสงสัยเพื่อโพสถามในเว็บ Cofact และให้ช่วยกันตรวจสอบแหล่งข่าวภายในกลุ่ม
.
จากโครงการนี้ เราพบว่ามีหลายข่าวในปัจจุบันที่ต้องการการตรวจสอบในด้านมิติต่างๆและการมีเว็บไซต์ช่วยตรวจสอบสามารถลดข้อมูลเท็จ (Misinformation/Disinformation) ได้
.
อีกทั้งการให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบข้อมูลเท็จ (Fact Checking) เป็นการสร้างความตระหนักให้กับน้องๆในการเป็นผู้ร่วมตรวจสอบข่าวสารต่างๆก่อนการเผยแพร่หรือแชร์ในโลกออนไลน์เพื่อลดความเสียหายในสังคม
.
ขอขอบคุณ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
สำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้
.

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

LIVE – เครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South COFACT) ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

Deep South COFACT จัดโครงการ Deep South COFACT มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตยะลา