in

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้สิทธิ์บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง ไม่ต้องจ่ายค่าไฟ” … จริงหรือ ?

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้สิทธิ์บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง ไม่ต้องจ่ายค่าไฟ” … จริงหรือ ?

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้สิทธิ์บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง ไม่ต้องจ่ายค่าไฟ” …จริงหรือ
.
COFACT ร่วมช่วยกันตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น #ข้อมูลไม่จริง เพราะ…
.
กรณีมีการส่งต่อข้อความรู้แล้วบอกต่อที่ระบุว่าบ้านไหนมีผู้ป่วยติดเตียงสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟได้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าข้อความดังกล่าวทำให้ผู้ใช้ไฟมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่ายกเว้นการจ่ายค่าไฟฟ้า
.
ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นกรณีที่จะไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้ากับสถานที่ ที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล ไม่ใช่การยกเว้นค่าไฟฟ้า
.
อ่านต่อได้ที่
https://cofact.org/article/3dvvelyzrw1ck
.
ถ้าเจออะไรที่คุณสงสัยว่าจริงหรือเปล่า คุณเองก็สามารถค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หรือจะส่งให้เราช่วยตรวจสอบได้นะ
.
#Cofact
#DeepSouthCofact
#CofactThailand
#کيت_سموا_اداله_ڤنچاري_کبنرن
#EveryoneIsAFactChecker
#เราทุกคนเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“นราธิวาสพบผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 7 ที่มีประวัติเดินทางกับขบวนรถไฟ 171 ” … จริงหรือ ?

“ผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในสงขลา ชักปืนหน้าเสาธง” … จริงหรือไม่ ?