in , ,

Deep South COFACT ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลาเข้าร่วมโครงการ Deep South COFACT at TNSUYLA

Deep South COFACT ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลาเข้าร่วมโครงการ Deep South COFACT at TNSUYLA

เครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South COFACT) ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เข้าร่วมโครงการ
.
(Deep South Collaborative Fact Checking : TNSUYLA Deep South CoFact)
.
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
.
ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/sTLrESZTUVSWLtbZ8
.

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

LIVE – DEEP SOUTH COFACT AT FATONI UNIVERSITY ถ่ายทอดสดกิจกรรม Deep South COFACT มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

LIVE – เครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South COFACT) ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา