in

“กรมการขนส่ง งดอบรมการต่อใบขับขี่ทั่วประเทศ อย่างไม่มีกำหนด” … จริงหรือ ?

“กรมการขนส่ง งดอบรมการต่อใบขับขี่ทั่วประเทศ อย่างไม่มีกำหนด” … จริงหรือ ?

“กรมการขนส่ง งดอบรมการต่อใบขับขี่ทั่วประเทศ อย่างไม่มีกำหนด” … จริงหรือ ?
.
COFACT ร่วมช่วยกันตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น #ข้อมูลจริง เพราะ…
.
จากการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยระลอกใหม่ ซึ่งมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างเกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการขนส่งทางบก จึงงดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถเฉพาะบางกิจกรรมที่ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ ณ สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
.
อ่านต่อได้ที่

https://cofact.org/article/240byh6lnrph8

ถ้าเจออะไรที่คุณสงสัยว่าจริงหรือเปล่า คุณเองก็สามารถค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หรือจะส่งให้เราช่วยตรวจสอบได้นะ
.
#Cofact
#DeepSouthCofact
#CofactThailand
#کيت_سموا_اداله_ڤنچاري_کبنرن
#EveryoneIsAFactChecker
#เราทุกคนเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“ยะลาออกมาตราการ ใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยมีโทษปรับ 20,000” … จริงหรือ ?

“จุฬาฯประกาศ งดละหมาดวันศุกร์ จัดกิจกรรมมัสยิดทุกชนิด ” … จริงหรือ ?