in

“แปลงไฟหน้ารถอาจถูกปรับ 50,000” จริงหรือ ?

“แปลงไฟหน้ารถอาจถูกปรับ 50,000” จริงหรือ ?

จากการที่มีการแชร์ข่าวว่า “แปลงไฟหน้ารถอาจถูกปรับ 50,000”
.
COFACT ร่วมช่วยกันตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น #ข้อมูลจริง
.
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดี กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 กรณีได้รับความเดือดร้อนจากรถที่มีการดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้ายรถให้เป็นแสงสีฟ้า หรือ สีอื่น หรือ ทำให้มีความสว่างจ้ามากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดการกระทำดังกล่าวยังเป็นความผิดตามกฎหมาย ดังนี้ รถส่วนบุคคล รถแท็กซี่ มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ฐานเพิ่มเติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
.
อ่านต่อได้ที่
.
ถ้าเจออะไรที่คุณสงสัยว่าจริงหรือเปล่า คุณเองก็สามารถค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หรือจะส่งให้เราช่วยตรวจสอบได้นะ
.

Written by DEEP SOUTH COFACT

โครงการเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมชายแดนใต้ โดย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ  บริษัท จริยะวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Twitter หวังลดเฟคนิวส์ ด้วยการขึ้นแจ้งเตือน หากกด Like – Retweet โพสต์ที่มีแนวโน้มว่าเป็นข่าวลวง

“กู้เงินผ่าน LINE BK อนุมัติทันที ไม่ต้องมีเอกสาร” จริงหรือไม่ ?